ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๔
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาภร จอมประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2555,13:57  อ่าน 941 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ระดับทอง โครงการห้องเรียนคุณภาพกิจกรรมเก่งยกห้อง ด้านการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ชื่ออาจารย์ : นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2555,13:55  อ่าน 1152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๔
ชื่ออาจารย์ : นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2555,13:55  อ่าน 1128 ครั้ง
รายละเอียด..