ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ระดับทอง โครงการห้องเรียนคุณภาพกิจกรรมเก่งยกห้อง ด้านการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร จอมประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2555,13:55  อ่าน 1349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๔
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร จอมประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2555,13:55  อ่าน 1296 ครั้ง
รายละเอียด..