ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายดนัย พันธ์พนมไพร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายพีรดนย์ คำปาวัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1