ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธนพร ปัญญาคำ
หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางสาววนิดา คำระมาด
งานทะเบียน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวพนิดา กานพงษ์

นางเอเมี๊ยะ ตานดา