ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่๓/๒๕๖๒ (อ่าน 13) 10 ต.ค. 62
งานเกษียณผู้บริหารและครู กลุ่มรร.แม่สอด (อ่าน 34) 02 ต.ค. 62
โครงการครูแดร์ (อ่าน 23) 02 ต.ค. 62
ภาพมอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ รอบที่๒ (อ่าน 20) 02 ต.ค. 62
ศิลปหัตถกรรม69 (อ่าน 57) 25 ก.ย. 62
การประชุมปฏิบัติการcoding (อ่าน 41) 21 ก.ย. 62
ศึกษาดูงาน "อาชีพก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า พัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร" (อ่าน 47) 13 ก.ย. 62
คณะศึกษาดูงานเครือข่ายมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (อ่าน 50) 10 ก.ย. 62
ปั๊มเชลล์มอบทุนการศึกษา (อ่าน 36) 10 ก.ย. 62
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี๒๕๖๒ (อ่าน 46) 08 ก.ย. 62
ตรวจสุขภาพประจำปี2562 (อ่าน 43) 26 ส.ค. 62
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 62) 17 ส.ค. 62
กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคโปลิโอ (อ่าน 67) 11 ส.ค. 62
โครงการอบรม ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด (อ่าน 54) 11 ส.ค. 62
กิจกรรม ปลูกต้นรวงผึ้ง โครงการ 1 จังหวัด 1ถนนเฉลิมพพระเกียรติ (อ่าน 66) 31 ก.ค. 62
มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 78) 27 ก.ค. 62
การประเมินการอ่านออก เขียนได้100% (อ่าน 58) 27 ก.ค. 62
การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครูพิมพ์พร กันธรักษา (อ่าน 63) 27 ก.ค. 62
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 69) 16 ก.ค. 62
Big Cleaning Day (อ่าน 72) 13 ก.ค. 62
MOU ครูผู้สอนภาษาไทย (อ่าน 109) 06 ก.ค. 62
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 74) 03 ก.ค. 62
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2562 (อ่าน 113) 15 มิ.ย. 62
นิทรรศการโรงเรียนรักษาศีล ๕ (อ่าน 117) 02 มิ.ย. 62
นายกอบต.ท่าสายลวด มอบถังขยะ (อ่าน 126) 02 มิ.ย. 62
การส่งตัวครูธัญลักษณ์ กาวินำ (อ่าน 109) 26 พ.ค. 62
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ (อ่าน 120) 26 พ.ค. 62
การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า (อ่าน 99) 24 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 127) 20 พ.ค. 62
คุณสะอาด ตาคำ สนับสนุนชุดกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอาจ (อ่าน 96) 17 พ.ค. 62
ต้อนรับวันเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 104) 17 พ.ค. 62
ภาพประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2562 (อ่าน 100) 15 พ.ค. 62
การประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (อ่าน 98) 15 พ.ค. 62
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูธีรกานต์ ป้องอ่อน (อ่าน 182) 08 เม.ย. 62
ส่งตัวครูย้ายโรงเรียนใหม่ (อ่าน 163) 08 เม.ย. 62
การประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง ครั้งที่1 ปี 2562 (อ่าน 196) 08 เม.ย. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 147) 03 เม.ย. 62
ทัศนศึกษาป.2 (อ่าน 201) 23 มี.ค. 62
ทัศนศึกษาป.5 (อ่าน 179) 23 มี.ค. 62
ทัศนศึกษา ป.3 (อ่าน 169) 16 มี.ค. 62