ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
ร่วมงานGet Every One in The Picture มูลนิธิศุภนิมิต (อ่าน 16) 22 พ.ย. 61
งานทอดกฐิน ณ วัดท่าอาจใหม่ (อ่าน 15) 22 พ.ย. 61
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน (อ่าน 13) 22 พ.ย. 61
ประชุมเตรียมเปิดเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 18) 22 พ.ย. 61
ส่งตัวคุณครูมัลลิกา เวชกิจ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ (อ่าน 28) 13 พ.ย. 61
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านท่าอาจ เยี่ยมครูชมชื่น ที่โรงพยาบาลแม่สอด (อ่าน 25) 13 พ.ย. 61
การประเมินเพื่อขอรับและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คุณครูสุพิศ คำมูล (อ่าน 29) 13 พ.ย. 61
การประเมินเพื่อขอรับและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 21) 08 พ.ย. 61
บวงสรวงเจ้าที่และศาลพระภูมิโรงเรียนบ้านท่าอาจ (อ่าน 26) 06 พ.ย. 61
ต้อนรับวันเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 29) 01 พ.ย. 61
งานแสดงกตเวทิตาจิตคุณครูเกษียณ คุณครูพิมพ์ใจ สุภีกิตย์ (อ่าน 62) 29 ก.ย. 61
งานแสดงกตเวทิตาจิต อำลานักเรียน (อ่าน 70) 29 ก.ย. 61
ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร D.A.R.E ประเทศไทย รร.บ้านท่าอาจ ปี2561 (อ่าน 56) 29 ก.ย. 61
ร่วมงานเกษียณผอ.ธนู นวลเป้า (อ่าน 67) 29 ก.ย. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 81) 22 ก.ย. 61
วันสันติภาพโลก ปี2561 (อ่าน 59) 22 ก.ย. 61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ปีการศึกษา2561 (อ่าน 68) 18 ก.ย. 61
ภาพบรรยากาศการประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการครูจีรัชญ์ คฤหะมาน (อ่าน 93) 16 ก.ย. 61
งานร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพันธ์ ปี2561 (อ่าน 100) 05 ก.ย. 61
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ประทาน มอบของให้นักเรียน (อ่าน 69) 05 ก.ย. 61
การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 รร.บ้านท่าอาจ (อ่าน 95) 05 ก.ย. 61
มอบเครื่องทำน้ำร้อน (อ่าน 56) 02 ก.ย. 61
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 84) 02 ก.ย. 61
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน สพป.ตาก เขต2 (อ่าน 65) 27 ส.ค. 61
ภาพร่วมกิจกรรมโครงการอบรมยาเสพติด อบต.ท่าสายลวด ปี2561 (อ่าน 81) 27 ส.ค. 61
งานเกษียณราชการคุณครูพิมพ์ใจ สุภีกิตย์และคุณครูสมนึก วันหาร (อ่าน 123) 27 ส.ค. 61
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดน 2 แผ่นดินไทย-เมียนมาร์ (อ่าน 69) 14 ส.ค. 61
ร่วมงานฌาปนกิจนายอนุสรณ์ สีเทียน (อ่าน 87) 14 ส.ค. 61
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง(Self Care) (อ่าน 76) 14 ส.ค. 61
ภาพบรรยากาศการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะครูกัลญาและครูพจนีย์ (อ่าน 142) 22 มิ.ย. 61
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561 (อ่าน 166) 10 มิ.ย. 61
กิจกรรมปลูกต้นไม้ (อ่าน 114) 09 มิ.ย. 61
ส่งตัวครูพชรพล นมเนย (อ่าน 124) 21 พ.ค. 61
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงส่งครูพชรพล นมเนย (อ่าน 204) 21 เม.ย. 61
การต้อนรับสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 186) 05 เม.ย. 61
ศึกษาดูงานร่วมกับอบจ.ตาก (อ่าน 179) 01 เม.ย. 61
คณะตรวจงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เข้าตรวจผลการดำเนินงานของคณะชุมชนและมวลชนสัมพันธ์หมู่บ้านท่าอาจของ ส (อ่าน 258) 20 มี.ค. 61
ทัศนศึกษา ป.6 (อ่าน 263) 20 มี.ค. 61
สอบ NT (อ่าน 249) 08 มี.ค. 61
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป.นครสวรรค์เขต2 เพื่อเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าอาจ (อ่าน 261) 26 ก.พ. 61