ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
คุณสะอาด ตาคำ สนับสนุนชุดกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอาจ (อ่าน 3) 17 พ.ค. 62
ต้อนรับวันเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2) 17 พ.ค. 62
ภาพประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2562 (อ่าน 3) 15 พ.ค. 62
การประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (อ่าน 3) 15 พ.ค. 62
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูธีรกานต์ ป้องอ่อน (อ่าน 31) 08 เม.ย. 62
ส่งตัวครูย้ายโรงเรียนใหม่ (อ่าน 31) 08 เม.ย. 62
การประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง ครั้งที่1 ปี 2562 (อ่าน 40) 08 เม.ย. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 31) 03 เม.ย. 62
ทัศนศึกษาป.2 (อ่าน 57) 23 มี.ค. 62
ทัศนศึกษาป.5 (อ่าน 56) 23 มี.ค. 62
ทัศนศึกษา ป.3 (อ่าน 47) 16 มี.ค. 62
ทัศนศึกษา ป.1 และป.4 (อ่าน 48) 16 มี.ค. 62
ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ(Open House) รร.แม่ปะวิทยาคม (อ่าน 65) 01 มี.ค. 62
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 56) 21 ก.พ. 62
สอบ RT ป.1 (อ่าน 69) 17 ก.พ. 62
การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการครูบังอร คชเถื่อน (อ่าน 58) 13 ก.พ. 62
งานฌาปนกิจคุณพ่อโชค คนองนึก (อ่าน 93) 10 ก.พ. 62
องค์กรunicef และสพป.ตากเขต2 เข้าตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 76) 07 ก.พ. 62
สอบO-NET ป.6 (อ่าน 87) 04 ก.พ. 62
คณะติดตามการดำเนินงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (อ่าน 76) 23 ม.ค. 62
กิจกรรมปฏิญาณตน เนื่องในวันครูปี2562 รร.บ้านท่าอาจ (อ่าน 77) 17 ม.ค. 62
วันครู 2562 (อ่าน 85) 17 ม.ค. 62
การอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและการแยกขยะ (อ่าน 90) 14 ม.ค. 62
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด (อ่าน 71) 14 ม.ค. 62
การมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษรร.บ้านท่าอาจ (อ่าน 68) 14 ม.ค. 62
งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ปึ 2562 ต้อนรับปีหมูทอง (อ่าน 83) 06 ม.ค. 62
Happy New Year Party Top Form Brassise (Maesot) (อ่าน 118) 17 ธ.ค. 61
ร่วมงานGet Every One in The Picture มูลนิธิศุภนิมิต (อ่าน 140) 22 พ.ย. 61
งานทอดกฐิน ณ วัดท่าอาจใหม่ (อ่าน 138) 22 พ.ย. 61
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน (อ่าน 123) 22 พ.ย. 61
ประชุมเตรียมเปิดเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 140) 22 พ.ย. 61
ส่งตัวคุณครูมัลลิกา เวชกิจ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ (อ่าน 146) 13 พ.ย. 61
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านท่าอาจ เยี่ยมครูชมชื่น ที่โรงพยาบาลแม่สอด (อ่าน 105) 13 พ.ย. 61
การประเมินเพื่อขอรับและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คุณครูสุพิศ คำมูล (อ่าน 113) 13 พ.ย. 61
การประเมินเพื่อขอรับและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 112) 08 พ.ย. 61
บวงสรวงเจ้าที่และศาลพระภูมิโรงเรียนบ้านท่าอาจ (อ่าน 105) 06 พ.ย. 61
ต้อนรับวันเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 111) 01 พ.ย. 61
งานแสดงกตเวทิตาจิตคุณครูเกษียณ คุณครูพิมพ์ใจ สุภีกิตย์ (อ่าน 172) 29 ก.ย. 61
งานแสดงกตเวทิตาจิต อำลานักเรียน (อ่าน 187) 29 ก.ย. 61
ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร D.A.R.E ประเทศไทย รร.บ้านท่าอาจ ปี2561 (อ่าน 183) 29 ก.ย. 61