ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
มอบเงินปัจจัยพื็นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 20) 12 ม.ค. 63
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 30) 27 ธ.ค. 62
สวัสดีปีใหม่ปี2563 (อ่าน 25) 27 ธ.ค. 62
ทหารบก (อ่าน 33) 21 ธ.ค. 62
มอบเหรียญรางวัล (อ่าน 35) 21 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 49) 05 ธ.ค. 62
ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (อ่าน 49) 05 ธ.ค. 62
เข้าค่ายคุณธรรมวัดคอกช้างเผือก (อ่าน 146) 23 พ.ย. 62
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานPLC (อ่าน 61) 23 พ.ย. 62
ร่วมโครงการเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน (อ่าน 70) 11 พ.ย. 62
ศิษย์เก่ามาเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 63) 11 พ.ย. 62
งานบุญทอดกฐินประจำปี ณ วัดท่าอาจใหม่ (อ่าน 71) 11 พ.ย. 62
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่๓/๒๕๖๒ (อ่าน 69) 10 ต.ค. 62
งานเกษียณผู้บริหารและครู กลุ่มรร.แม่สอด (อ่าน 111) 02 ต.ค. 62
โครงการครูแดร์ (อ่าน 92) 02 ต.ค. 62
ภาพมอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ รอบที่๒ (อ่าน 115) 02 ต.ค. 62
ศิลปหัตถกรรม69 (อ่าน 154) 25 ก.ย. 62
การประชุมปฏิบัติการcoding (อ่าน 103) 21 ก.ย. 62
ศึกษาดูงาน "อาชีพก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า พัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร" (อ่าน 132) 13 ก.ย. 62
คณะศึกษาดูงานเครือข่ายมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (อ่าน 136) 10 ก.ย. 62
ปั๊มเชลล์มอบทุนการศึกษา (อ่าน 107) 10 ก.ย. 62
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี๒๕๖๒ (อ่าน 131) 08 ก.ย. 62
ตรวจสุขภาพประจำปี2562 (อ่าน 118) 26 ส.ค. 62
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 145) 17 ส.ค. 62
กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคโปลิโอ (อ่าน 138) 11 ส.ค. 62
โครงการอบรม ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด (อ่าน 136) 11 ส.ค. 62
กิจกรรม ปลูกต้นรวงผึ้ง โครงการ 1 จังหวัด 1ถนนเฉลิมพพระเกียรติ (อ่าน 152) 31 ก.ค. 62
มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 179) 27 ก.ค. 62
การประเมินการอ่านออก เขียนได้100% (อ่าน 148) 27 ก.ค. 62
การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครูพิมพ์พร กันธรักษา (อ่าน 141) 27 ก.ค. 62
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 136) 16 ก.ค. 62
Big Cleaning Day (อ่าน 143) 13 ก.ค. 62
MOU ครูผู้สอนภาษาไทย (อ่าน 185) 06 ก.ค. 62
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 136) 03 ก.ค. 62
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2562 (อ่าน 196) 15 มิ.ย. 62
นิทรรศการโรงเรียนรักษาศีล ๕ (อ่าน 191) 02 มิ.ย. 62
นายกอบต.ท่าสายลวด มอบถังขยะ (อ่าน 213) 02 มิ.ย. 62
การส่งตัวครูธัญลักษณ์ กาวินำ (อ่าน 178) 26 พ.ค. 62
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ (อ่าน 208) 26 พ.ค. 62
การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า (อ่าน 175) 24 พ.ค. 62