ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 5) 16 ก.ค. 62
Big Cleaning Day (อ่าน 16) 13 ก.ค. 62
MOU ครูผู้สอนภาษาไทย (อ่าน 20) 06 ก.ค. 62
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 23) 03 ก.ค. 62
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2562 (อ่าน 34) 15 มิ.ย. 62
นิทรรศการโรงเรียนรักษาศีล ๕ (อ่าน 37) 02 มิ.ย. 62
นายกอบต.ท่าสายลวด มอบถังขยะ (อ่าน 43) 02 มิ.ย. 62
การส่งตัวครูธัญลักษณ์ กาวินำ (อ่าน 46) 26 พ.ค. 62
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ (อ่าน 46) 26 พ.ค. 62
การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า (อ่าน 42) 24 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 64) 20 พ.ค. 62
คุณสะอาด ตาคำ สนับสนุนชุดกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอาจ (อ่าน 45) 17 พ.ค. 62
ต้อนรับวันเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 42) 17 พ.ค. 62
ภาพประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2562 (อ่าน 47) 15 พ.ค. 62
การประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (อ่าน 47) 15 พ.ค. 62
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูธีรกานต์ ป้องอ่อน (อ่าน 95) 08 เม.ย. 62
ส่งตัวครูย้ายโรงเรียนใหม่ (อ่าน 98) 08 เม.ย. 62
การประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง ครั้งที่1 ปี 2562 (อ่าน 109) 08 เม.ย. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 83) 03 เม.ย. 62
ทัศนศึกษาป.2 (อ่าน 121) 23 มี.ค. 62
ทัศนศึกษาป.5 (อ่าน 116) 23 มี.ค. 62
ทัศนศึกษา ป.3 (อ่าน 111) 16 มี.ค. 62
ทัศนศึกษา ป.1 และป.4 (อ่าน 104) 16 มี.ค. 62
ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ(Open House) รร.แม่ปะวิทยาคม (อ่าน 130) 01 มี.ค. 62
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 98) 21 ก.พ. 62
สอบ RT ป.1 (อ่าน 125) 17 ก.พ. 62
การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการครูบังอร คชเถื่อน (อ่าน 102) 13 ก.พ. 62
งานฌาปนกิจคุณพ่อโชค คนองนึก (อ่าน 167) 10 ก.พ. 62
องค์กรunicef และสพป.ตากเขต2 เข้าตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 137) 07 ก.พ. 62
สอบO-NET ป.6 (อ่าน 150) 04 ก.พ. 62
คณะติดตามการดำเนินงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (อ่าน 128) 23 ม.ค. 62
กิจกรรมปฏิญาณตน เนื่องในวันครูปี2562 รร.บ้านท่าอาจ (อ่าน 131) 17 ม.ค. 62
วันครู 2562 (อ่าน 121) 17 ม.ค. 62
การอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและการแยกขยะ (อ่าน 152) 14 ม.ค. 62
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด (อ่าน 112) 14 ม.ค. 62
การมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษรร.บ้านท่าอาจ (อ่าน 104) 14 ม.ค. 62
งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ปึ 2562 ต้อนรับปีหมูทอง (อ่าน 133) 06 ม.ค. 62
Happy New Year Party Top Form Brassise (Maesot) (อ่าน 183) 17 ธ.ค. 61
ร่วมงานGet Every One in The Picture มูลนิธิศุภนิมิต (อ่าน 194) 22 พ.ย. 61
งานทอดกฐิน ณ วัดท่าอาจใหม่ (อ่าน 195) 22 พ.ย. 61