ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
กสศ.ตรวจเยี่ยมนักเรียนยากจน
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ. )จากโครงการทุนนักเรียนยากจนพิเศษ เข้าตรวจเยี่ยมและรับข้อมูลการดำเนินงานโครงการเงินอุกหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าอาจ โดยมีผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียนร่วมต้อนรับให้ข้อมูล ณ โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2563,16:57   อ่าน 114 ครั้ง