ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
ประเมินครูผู้ช่วย
วันที่25 ธันวาคม2562 ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2 ครั้งที่2 ในครั้งนี้มีครูผู้รับการประเมินทั้งหมด 4 คน คือ1.นางสาววนิดา คำระมาด 2.นางสาวมะลิวัลย์ วงค์กาวิน และครูผู้รับการประเมินครั้งที่1คือ1.นายดนัย พันธ์พนมไพรและ2.นายพีรดนย์ ปาคำวัง
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2562,15:33   อ่าน 199 ครั้ง