ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
ทหารบก
ด้วยวันที่ 18 ธันวาคม ชุดรณรงค์ที่ 353 โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก จะเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 ในเวลา 8.00 น.
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2562,22:38   อ่าน 218 ครั้ง