ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานPLC
วันที่ 19พฤศจิกายน 2562โรงเรียนบ้านท่าอาจนำโดยนายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ นำคณะครูฝ่ายงานวิชาการและครูแกนนำPLCต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานPLC รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานฏรรมการติดตามและคณะผู้แทนคุรุสภา ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง กรรมการติดตามและคณะ ปี2562 เพื่อเยี่ยมชมการรดำเนินงานPLCและการเปิดห้องเรียนopen class ของตัวแทนคุณครูแกนนำโรงเรียนบ้านท่าอาจ โดยมีนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสพป.ตาก เขต2 และโรงเรียนเครือข่ายPLCผอ.กชกร ยอดเมือง เข้าเยี่ยมชมและreflect การสังเกตการสอนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2562,07:22   อ่าน 194 ครั้ง