ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่๓/๒๕๖๒

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านท่าอาจจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่3 ปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อแจ้งนโยาบายการจัดการศึกษาและมติเห็นชอบในการดำเนินงาน,โครงการต่างๆและเยี่ยมชมการอบรมโครงการทักษะอาชีพ งบนักเรียนยากจนพิเศษ โดยมีนายประยรู ลือชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,16:47   อ่าน 158 ครั้ง