ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี๒๕๖๒
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านท่าอาจ รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี๒๕๖๒(คงวาระระดับทอง ครบ๓ ปี) จากคณะกรรมการประเมินนำโดยนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานคณะกรรมการและประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มแม่สอด-ท่าสายลวด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.บ้านวังตะเคียนและรพ.สต. ตำบลท่าสายลวด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผููปกครอง คณะครูและนักเรียนแกนนำอนามัย เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าอาจ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,20:12   อ่าน 244 ครั้ง