ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2562

วันที14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านท่าอาจจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อแจ้งนโยาบายการจัดการศึกษา,การดำเนินงานเปิดภาคเรียน ที่1/2562 ,แนะนำบุคลากรใหม่และมติเห็นชอบในการดำเนินงานกิจกรรม,โครงการต่างๆ โดยมีนายประยรู ลือชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,20:39   อ่าน 112 ครั้ง