ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
นิทรรศการโรงเรียนรักษาศีล ๕
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านท่าอาจนำโดยนายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ นำตัวแทนคณะครูร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนรักษาศีล ๕ (นำเสนองานต้นไม้หยกสร้างอาชีพ)เนื่องในงานสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดตาก ณ วัดไทยวัฒนาราม
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,10:13   อ่าน 283 ครั้ง