ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อำเภอแม่สอดจัดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดน 2 แผ่นดินไทย-เมียนมาร์(People to People connectivity ปี 2562 )ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าอาจ โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2562,22:04   อ่าน 368 ครั้ง