ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
การประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน
การประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มีบริบทเฉพาะและมีข้อจำกัด จาก สพฐ.วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,11:38   อ่าน 284 ครั้ง