ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
ส่งตัวครูย้ายโรงเรียนใหม่
วันที่ 3 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านท่าอาจ นำโดยนายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ มอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูปณิธาน แย้มจันทร์ฉาย, คุณครูกัลญา แสงบุญมี , คุณครูจริยา ขัดวิลาศ และส่งตัวคุณครูกัลญา แสงบุญมีและคุณครูจริยา ขัดวิลาศ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวและโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนแม่ตาวและโรงเรียนแม่ตาวใหม่ ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2562,06:54   อ่าน 162 ครั้ง