ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมทั่วไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายใน ให้แก่คณะครู โรงเรียนบ้านท่าอาจ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าอาจในปีการศึกษา2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าอาจ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2562,18:28   อ่าน 60 ครั้ง