ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบที่ประสบอุทกภัย (อ่าน 1842) 27 ม.ค. 58
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีบนแบบ 318ล/55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1775) 01 ก.ค. 57
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีบนแบบ 318ล/55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1886) 04 เม.ย. 57
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55-ข เขตแผ่นดินไหว (อ่าน 1942) 01 เม.ย. 57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีบนแบบ 318ล/55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1994) 18 มี.ค. 57
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(บ้านพักนักเรียน) (อ่าน 2103) 12 มี.ค. 57
สอบราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (อ่าน 1914) 11 มี.ค. 57
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (อ่าน 1968) 07 มี.ค. 57
สอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอนภาคเรียนที่ 2/2557(ครั้งที่ 3) (อ่าน 1847) 07 มี.ค. 57
ร่าง TOR การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ข(เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 2107) 26 ก.พ. 57
ประกาศ สอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (ครั้งที่2) (อ่าน 1309) 17 ก.พ. 57
ประกาศ สอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (อ่าน 1256) 28 ม.ค. 57
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบวิกฤต) (อ่าน 1234) 30 พ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1254) 28 พ.ย. 56
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ภายใต้งบประมาณการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ขาดแคลนครู (อ่าน 1194) 23 พ.ย. 56
สอบราคาจ้างเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (อ่าน 1284) 04 ก.ค. 56
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างโรงอาหาร ทอด ณโรงเรียนบ้านท่าอาจ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 25 (อ่าน 1338) 04 ม.ค. 56
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1488) 25 พ.ย. 55
ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม EFA (อ่าน 1671) 03 มิ.ย. 55
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการจัดสอนเสริมและสอนพิเศษวันเสาร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1521) 27 พ.ค. 55
ให้ครูและนักเรียนพูดภาษาอังกฤษในวันอังคารและภาษาพม่าในวันศุกร์ โดยให้เริ่มตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 255 (อ่าน 1449) 27 พ.ค. 55
ให้ครูทำการสอบก่อนเรียน ให้ทดสอบนักเรียนให้เสร็จภานในเดือน พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1438) 27 พ.ค. 55
แจ้งครูประจำชั้น ให้นักเรียนท่องอาขยาน และสูตรคูณหลังเลิกเรียนของทุกวัน เริ่มวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1554) 27 พ.ค. 55
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฐานรากอาคารหอประชุมโรงอาหาร (อ่าน 1593) 26 เม.ย. 55
โครงการสร้างโรงครัวโรงอาหาร-หอประชุม Construction of school cafeterias BanThaAad (อ่าน 4702) 05 ก.พ. 55
ฟังเพลงไทยใหญ่ (อ่าน 2390) 23 ม.ค. 55
สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าอาจ (อ่าน 1640) 09 ม.ค. 55
๑๓ ฟอนท์ แห่งชาติ (อ่าน 2337) 05 ม.ค. 55