ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการต้นไม้หยกสร้างอาชีพ
วันที่7-8 ตุลาคม 2562โรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดโครงการพัฒนานักเรียนยากจนให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ6(โครงการต้นไม้หยกสร้างอาชีพ) จากงบประมาณนักเรียนยากจนพิเศษภาคเรียนที่1//2562
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,16:54   อ่าน 207 ครั้ง