ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการแปรรูปอาหาร
วันที่7 ตุลาคม 2562โรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดโครงการพัฒนานักเรียนยากจนให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3(โครงการแปรรูปอาหาร) จากงบประมาณนักเรียนยากจนพิเศษภาคเรียนที่1//2562
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,16:51   อ่าน 209 ครั้ง