ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ อาเซียน
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านท่าอาจ นำโดยนายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอาเซียน ปีการศึกษา๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอาเซียน โดยกิจกรรมมีดังนี้
๑.การแข่งขันจรวดนำ้(Water Rocket)
๒.การแสดงScience Show
๓.บูทการทดลองวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔.การประกวดวาดภาพระบายสี
๕.การประกวดชุดรีไซเคิล
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,16:19   อ่าน 412 ครั้ง