ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการสายสืบลูกนำ้ยุงลายในโรงเรียน
วันที่12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าอาจจัดโครงการสายสืบลูกนำ้ยุงลายในโรงเรียนขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด โดยมีนายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด เป็นประธานเปิดพิธีและมีเจ้าหน้า จาก รพสต.บ้านวังตะเคียนเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,05:46   อ่าน 538 ครั้ง