ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการนวดแผนไทย
วันที่10-12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าอาจจัดโครงการนวดแผนไทย เพื่อแกไขปัญหาสุขภาพขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย จาก รพสต.แม่กาษาและรพสต.แม่ตาวเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,05:42   อ่าน 458 ครั้ง