ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมEnglish Camp
วันที่5เดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดกิจกรรมEnglish Camp ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2562,07:18   อ่าน 440 ครั้ง