ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด ปี๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมอ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี๒๕๖๒ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,15:08   อ่าน 74 ครั้ง