ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา ป.6
วันที่22 มีนาคม2562 โรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดโครงการทัศนศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการนั่งรถรางชมเมืองตากและเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงาจังหวัดตาก เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้ความรู้โดยได้รับประสบการณ์ตรง ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัสจากของจริง ได้เพิ่มประสบการณ์ เพิ่มความรู้ให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกัน ปรับตัวเข้าหากันเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2562,07:14   อ่าน 695 ครั้ง