ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการกวนข้าวหย่าฮู้
วันที่๑๕ กุมภาพันธ์๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านท่าอาจได้จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการกวนข้าวหย่าฮู้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาให้คงอยู่และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้แน่นแฟ้น โดยการจัดกิจกรรมนี้มีนายชัยพฤกษ์ เธียรธานรักษ์ ท่านนายอำเภอแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและร่วมกวนข้าวหย่าฮู้ครั้งนี้
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,06:13   อ่าน 1036 ครั้ง