ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียนบ้านท่าอาจ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านท่าอาจได้จัดงานกีฬาสีภายในของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอาจขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีสมรรถนะทางกายที่แข็งแรงและมีความสามัคคี โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ท่านนายอำเภอแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,10:45   อ่าน 405 ครั้ง