ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โรงเรียนบ้านท่าอาจนำโดยนายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีนายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เป็นประธานเปิดกิจกรรมและอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติจากท่านนายกรัฐมนตรี โดยกิจกรรมวันเด็กมีการมอบทุนการศึกษาจากอบต.ท่าสายลวด,ด่านศุลกากรแม่สอด,คลัง9,วัดคอกช้างเผือกและท่านผู้อำนวยการรร.บ้านท่าอาจ แก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีจติอาสาและมีฐานะยากจนจำนวน 45 ทุน และกิจกรรมจับสลากของขวัญ มอบของขวัญรางวันพิเศษให้กำลังใจแก่เด็กๆจำนวนมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมวันเด็กครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข เพื่อมอบให้กับเด็กๆลูกหลานของเรา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,07:29   อ่าน 947 ครั้ง