ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าอาจ นำโดยนายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจพร้อมคณะครูได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6   เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการด้านเรียนรู้การปรับตัว มีการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการจัดในห้องเรียนและฝึกการใช้ทักษะการเข้าค่ายพักแรมเบื้องต้น  โดยกิจกรรมรอบกองไฟมีนายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดเป็นประธานในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2561,11:48   อ่าน 1186 ครั้ง