ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ไหว้พระหน้าคอม
ไหว้พระหน้าคอม

ไหว้พระหน้าคอมฯเพื่อทูลเกล้าถวายบุญที่สำเร็จจากการสวดมนต์ไหว้พระ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชคุณสามารถเลือกภาพบูชาสำหรับการไหว้พระหน้าคอมฯ ได้ ๙ แบบดังนี้ (ขนาดหน้าจอควรกว้างตั้งแต่ 1,024 พิกเซล ขึ้นไป)

ไหว้พระหน้าคอมฯ แบบคลาสสิกขณะนี้มีพระบูชาให้เลือกถึง ๑๐๘ ภาพ เพื่อร่วมฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ไหว้พระ ๙ วัด หน้าคอมฯสำหรับผู้ที่ต้องการไหว้พระสวดมนต์ polyboon.com ได้เลือกสรร พระประธานจากวัดต่างๆ มาจำนวน ๙ วัด ดังนี้ (ขนาดหน้าจอควรกว้างตั้งแต่ 1,024 พิกเซล ขึ้นไป)

๑.พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)ซึ่งเป็นพระคู่เมือง ตั้งแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ เชื่อกันว่าอธิษฐานขอสิ่งใด ก็ได้สารพัดนึก เรามีให้เลือกทั้งแบบพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝนพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูหนาวและพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูร้อน

๒.พระพุทธชินสีห์วัดบวรนิเวศมหาวิหาร เป็นพระที่สร้างพร้อมกันกับ พระพุทธชินราช แห่งเมืองพิษณุโลก และพระศาสดา นอกจากนี้วัดบวรฯ ยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช

๓.พระพุทธเทวาปฏิมากรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ชื่อความหมายขององค์พระประธานแปลว่า พระพุทธที่เหล่าเทวดา เป็นผู้สร้าง นอกจากนี้ ไหว้พระวัดโพธิ์เชื่อว่าจะร่มเย็น เหมือนชีวิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ ร่มไทร

๔.พระพุทธนรสีห์วัดชนะสงคราม เป็นพระ และวัดที่เชื่อว่าหากได้สักการะบูชาแล้ว จะชนะอุปสรรคทั้งมวล

๕.หลวงพ่อทอง หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อนากวัดพนัญเชิง เป็นเพราะชื่อมงคลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินเงินทอง ทางเราจึงจัดให้ได้สักการะกัน สำหรับผู้ต้องการมีทรัพย์ มีเงินมีทอง

๖.พระประธานวัดสุทัศน์ฯเป็นวัดต้นกำเนิดพระกริ่งดังๆ ของไทย ด้วยเชื่อว่าพระอุโบสถของวัดสุทัศน์ฯ ออกแบบสร้างและวาดภาพ ให้สื่อถึงสวรรค์เบื้องบน จรดชั้น พรหม อรูปพรหม และนิพพาน (จักรวาล) เชื่อว่าไหว้พระวันสุทัศน์จะได้พบเห็นแต่สิ่งดีดี

๗.พระประธานในวิหาร วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง)เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช เชื่อว่า ไหว้พระวัดแจ้ง ชีวิตจะสว่างไสวเจริญรุ่งเรือง

๘.พระประธานวัดสระเกศ (ภูเขาทอง)เชื่อว่าหากได้ไหว้พระวัดสระเกศ และภูเขาทองแล้ว ชีวิตจะมั่นคง ตำแหน่งการงานอาชีพ ธุรกิจ จะยิ่งใหญ่ และสูงขึ้นเรื่อยๆ

๙.พระประธานวัดจีนประชาสโมสรเป็นตัวแทนวัดจีน เป็นวัดแบบเดียวกับวัด มังกรกัมราวาส หรือ วัดเล่งเน่งยี่ ที่เยาราช ซึ่งถือว่าเป็น วัดหัวมังกร แต่ที่วัดจีนประชาสโมสรนี้ เชื่อว่า เป็นวัดท้องมังกร อยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อว่าเป็นวัดเกี่ยวกับโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ อีกวัดหนึ่ง

ในการไหว้พระ ๙ วัด คุณสามารถเริ่มที่วัดใดก่อนก็ได้ แต่นิยมให้เลือกวัดพระแก้วฯ ก่อน หลังจากสวดมนต์จบในแต่ละวัดแล้ว ให้อธิษฐานอุทิศบุญ ที่สำเร็จจากการสวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งทางเราได้ทำตัววิ่งเป็นคำอธิษฐานทูลเกล้าถวายบุญ แด่ในหลวง ซึ่งคุณจะว่าตามหรือ อธิษฐานส่วนของคุณเองก็ได้ และไม่จำเป็นต้องไหว้ครบทั้ง ๙ วัดก็ได้เช่นเดียวกัน บทสวดมนต์จะไม่มากเท่า ไหว้พระหน้าคอมฯ รุ่นคลาสสิก (รุ่นเดิม) และคุณสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นการ ฟังเสียงสวดมนต์ แทนการสวดมนต์เองได้ตั้งแต่ บทสวดที่ ๒ คือ นะโมตัสสะ... เป็นต้นไป

สำหรับผู้มีอาการเจ็บป่วยต้องการฟังพระคาถาเกี่ยวกับการรักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วย เราจัดให้มีเฉพาะขึ้นมาเป็นพิเศษ เมื่อเริ่มเข้าสู่หน้าแรก หลังจากเลือกพระบูชา ได้แล้ว ให้กดจุดธูปเทียนตามขั้นตอน และกดเลือกบทสวดมนต์ แล้วกล่าวมนัสการคุณพระรัตนตรัย ตั้งอธิษฐานจิต ขอขมากรรมต่อคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณในทุกภพทุกชาติ ที่ได้เคยพลาดพลั้งล่วงเกิน ไม่ว่าจะเป็นกาย วาจา หรือความคิด ในชาติภพในก็ตาม ขอคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณในทุกภพทุกชาติ ได้โปรดยกโทษ เว้นโทษ อภัยโทษ และอโหสิกรรมให้ ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปทุกปาง ประกอบบุญกุศลที่ได้เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ โปรดบันดาลให้อาการเจ็บป่วยทุเลา และหายไป

แล้วทำตามขั้นตอน โดยจะเริ่มด้วยการฟัง (หรือจะว่าตามก็ได้)บทสวดมนต์ต่อไป ดังนี้ บทไตรสรณคมณ์ เป็นบทพระคาถาขอบารมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ให้หายจากอาการเจ็บป่วย ตามด้วยบทถวายพรพระ (อิติปิโส...) แล้วตามด้วยการฟังบทโพชฌงคปริตร ซึ่งเป็นพระคาถารักษาอาการเจ็บป่วย หลังจากนั้นก็ ฟังบทพุทธชัยมงคล และ บทชัยปริตร เป็นอันจบขั้นตอน บทสวดมนต์สำหรับการรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วย

โดยมีภาพพระบูชาให้เลือก ๓ ภาพดังนี้

  • ภาพหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์วัดตูม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ได้รับความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ จะมีน้ำที่เกิดขึ้นเองในเศียร ซึ่งทางวัดจะนำมาเป็นน้ำมนต์ ซึ่งช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย ของผู้มีศรัทธามาจำนวนมาก
  • ภาพหลวงพ่อสังฆ์ ศรีสรรเพชญ์วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่มีคนไปไหว้ขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นจำนวนมาก เชื่อกันว่า หากเจ็บป่วยบริเวณใด ให้ปิดทองลงบริเวณนั้นของหลวงพ่อฯ
  • ภาพพระพุทธเจ้าปางปฐมพยาบาล พระภิกษุวัดวังมะนาว จังหวัดราชบุรี เชื่อว่าพระพุทธรูปปางที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้สักการะบูชา

ทำสมาธิหน้าคอมฯ
ขอขอบพระคุณ